[
  {
    "model_version": "ML_MORF.20210112",
    "questions": {
      "is_smoking": "yes",
      "is_pregnant": "no",
      "chronic_disease": [
        "D_45"
      ]
    },
    "params": {
      "Age": [23],
      "Sex": ["F"],
      "WBC": [4.43],
      "RBC": [5.21],
      "HGB": [15.9],
      "HCT": [46.8],
      "MCV": [90],
      "MCH": [30.5],
      "MCHC": [34],
      "RDW": [13.4],
      "PLT": [200]
    }
  }
]

Wynik

Czerwienica prawdziwa
Prawdopodobieństwo: 68,9%
Niedokrwistość spowodowana niedoborem witaminy B12 na skutek nieprawidłowości związanych z czynnikiem wewnętrznym
Prawdopodobieństwo: 22,4%
Przewlekła nabyta czysta aplazja czerwonokrwinkowa
Prawdopodobieństwo: 11,1%
Inne anemie aplastyczne
Prawdopodobieństwo: 4,1%

Oszczędzaj czas, skup się na pacjencie

Kiedy użytkownik przekazuje nam informacje o stanie zdrowia pacjenta, takie jak objawy, czynniki ryzyka, badania laboratoryjne, dane demograficzne itp., nasz system sztucznej inteligencji może przeanalizować te dane i przedstawić listę prawdopodobnych stanów chorobowych oraz odpowiednie obserwacje do sprawdzenia.

Załóż konto

Zgodność

System Diagu jest zwalidowany i certyfikowany zgodnie z normami branżowymi, dlatego może być bezpiecznie stosowany na całym świecie.

HL7 FHIR

Stosujemy najwyższe międzynarodowe standardy bezpieczeństwa w zakresie wymiany, integracji, udostępniania i wyszukiwania elektronicznych informacji zdrowotnych, które wspierają praktykę kliniczną oraz zarządzanie, świadczenie i ocenę usług zdrowotnych.

Klasyfikacja chorób WHO ICD10 i ICD11

Zgodność z zestawem standardów, formatów i definicji służących do wymiany i tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EHR) - ICD10 i ICD11

Słownik kliniczny Snomed

Przestrzeganie standardu słownictwa klinicznego SNOMED CT dla zapisu informacji o pacjencie.

Oznaczenie CE

Oznakowane jako urządzenie medyczne z certyfikatem CE klasy 1

EU-GDPR

Zgodność z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)

EN ISO 13485:2016/ AC:2016

Wyroby medyczne - Systemy zarządzania jakością - Wymagania do celów przepisów prawnych

Nasz zespół lekarzy i diagnostów laboratoryjnych pracuje nad weryfikacją jednostek chorobowych w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych, dane kliniczne oraz wiedzę z literatury medycznej i opublikowanych przypadków medycznych.

Nasza baza danych przypadków medycznych jest stale zasilana rzeczywistymi danymi pochodzącymi z milionów przypadków klinicznych i wyników badań laboratoryjnych.

Dzięki współpracy z naszymi kluczowymi partnerami, jesteśmy wspierani przez światowej klasy wiodących ekspertów.